Prodej nemovitosti

Cena: od 1.212.000- Kč
Prodáno
Vloženo: 1.10.2020

Jedná se o prodej v rámci likvidace pozůstalosti.

 

Podrobný popis

Nemovitosti:

Pozemek St. č. 2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 377 m², jehož součástí je stavba Lubné č.p. 14, bydlení,
pozemek  St. č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 54 m²,  jehož součástí je stavba bez bez čp/če, zemědělská stavba,
pozemek č. 9/9, lesní pozemek, o výměře 8056 m²,
pozemek č. 21/1, trvalý travní porost, o výměře 894 m²,
pozemek č. 22/1, orná půda, o výměře 3896 m²,
pozemek č. 27, zahrada, o výměře 1189 m²,
pozemek č. 258/1, trvalý travní porost, o výměře 266 m²,
pozemek č. 258/3, trvalý travní porost, o výměře 165 m²,
pozemek č. 258/4, trvalý travní porost, o výměře 794 m²,
pozemek č. 259, trvalý travní porost, o výměře 3880 m²,
vše zapsané v k.ú. Lubné, na LV č. 51, vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno -venkov.
Dále pak:
pozemek č. 1322/1, orná půda, o výměře 2785 m²,
pozemek č. 1323/1, trvalý travní porost, o výměře 1144 m²,
pozemek č. 1323/2, ostatní plocha, o výměře 590 m²,
pozemek č. 1333/1, trvalý travní porost, o výměře 1876 m²,
pozemek č. 1333/2, trvalý travní porost, o výměře 516 m²,
pozemek č. 1337, trvalý travní porost, o výměře 1992 m²,
vše zapsané v k.ú. Žďárec, na LV č. 196, vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno -venkov.

Bližší informace zašleme e-mailem, prosím o kontaktování na: info@akpavlis.cz nebo na kacelar.pavlis@ambins.cz

 


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz