Úřední hodiny:

po-čt: 8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
pá: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Právní pomoc ve všech oblastech práva se zaměřením na insolvenční, občanské a trestní právo

Aktuality a upozornění

3. 3. 2017

Sdělení ohledně daně z nabytí nemovitých věcí

S účinností od 1. 11. 2016 je poplatníkem a plátcem daně z nabytí nemovitých věcí vždy Kupující.

3. 11. 2015

Sdělení - srážky z dohody o provedení práce

S účinností od 1.9. 2015 je zaměstanavatel povinnen provádět srážky z odměny z dohody o provedení práce, které je povinnen zasílat k rukám insolvenčního správce, na účet majetkové podstaty dlužníka.

11. 6. 2015

Sdělení dlužníkům

Po uplynutí 60-ti měsíční lhůty, kdy dojde k minimálně 30% uspokojení všech nezajištěných věřitelů je nutné, aby dlužník zaslal soudu Žádost o osvobození a tím mohlo dojít k řádnému ukoneční insolvenčního řízení soudem.

Vzor žádosti je k dispozici u insolvenčního správce.

9. 2. 2015

Zrušení daňové povinnosti

Povinností každého dlužníka, jehož nemovitost byla prodána v rámci oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je zrušení daňové povinnosti (daň z nemovitosti) u příslušného finančního úřadu k 31. 1.

13. 1. 2015

Upozornění pro dlužníky

Přehled příjmů za 6 měsíců zpětně je nutné doložit insolvenčnímu správci i příslušnému soudu vždy k 15. 3. a 15. 9. daného roku.

3. 12. 2014

Upozornění pro dlužníky

Dle § 898 občanského zákoníku některé banky blokují účty dítěte a jako rodič nemůžete s penězi disponovat, pokud nemáte souhlas opatrovnického soudu. 

Jedná se o spor občanskoprávní a nesouvisí s insolvencí.

Doporučujeme dlužníkům zřídit si bankovní účet vedený na zletilou osobu.

1. 1. 1970

 

 

 


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz