Prodej - Nemovitosti

Prodej podílu 2512/10000 na stavbě č.p. 41 -budově k bydlení

Prodáváme títmo podíl o velikosti id.
2512/10000 na stavbě č.p. 41, budova k bydlení, postavené na pozemku parc. č. st. 59, zapsaný v katastru
nemovitostí na LV č. 42 pro katastrální území Zbraslav u Štědré, obec Štědrá, část obce Zbraslav, vedeném
Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
Podíl odpovídá jedné bytové jednotce o velikosti 2+2 s příslušenstvím na podlaží.
Jedná se o prodej v insolvenčním řízení.
Znalecký posudek zašleme na požádání, kontakt: kancelar.pavlis@ambins.cz, tel.: 469 811 102, 608 811
068.Přesné podmínky prodeje Vám sdělíme e-mailem na dotázání.

410000
Vloženo: 24.1.2023
Ideální spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitosti

Prodáváme ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na:

- parcele St. č. 16  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m², jejíž součástí je stavba č.p. 31 rodinný dům, v části obce Sedlo, vše zapsáno na LV 10 v katastrálním území Sedlo u Toužimi, obec Útvina, vedené Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary. Tento majetek byl sepsán do majetkové podstaty dlužníka.

Jedná se o prodej v insolvenčním řízení.

Druhá 1/2 nemovitostí je také nabízena touto formou k prodeji, minimální kupní cena za celek činí 2.200.000,- Kč.

Cenové ohodnocení zašleme na požádání, kontakt: kancelar.pavlis@ambins.cz, tel.: 469 811 102, 608 811 068.Přesné podmínky prodeje Vám sdělíme e-mailem na dotázání.

 

1100000
Vloženo: 24.1.2023

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz