Pokyny pro dlužníky v insolvenčním řízení

Oddlužení

obr. 1: ukázka usnesení o úpadku

Jestliže jste podali návrh na povolení oddlužení, nebo některý z Vašich věřitelů, pak soud vydá usnesení o povolení oddlužení spolu s rozhodnutím o úpadku. V tomto dokumentu také jmenuje Vašeho insolvenčního správce, který se bude po dobu insolvenčního řízení a oddlužení starat o průběh oddlužení a uspokojení věřitelů.

Pokud byl insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Martin Pavliš, pak jej prosím co nejdříve kontaktujte na telefonním čísle 469 811 100 nebo na e-mailové adrese info@akpavlis.cz, jelikož je Vaší povinností poskytovat Vašemu insolvenčnímu správci součinnost po celou dobu insolvenčního řízení.

Jednání insolvenčního správce a dlužníka

Po usnesení o úpadku dlužníka a před konáním přezkumného jednání a schůze věřitelů se uskuteční jednání insolvenčního správce a Vás a to v advokátní kanceláři, Wilsonova 368, Hlinsko, 1. patro.

Datum a čas schůzky si můžete domluvit rovnou na telefonu 469 811 100, a nebo Vás budeme ohledně osobní schůzky kontaktovat. Na tomto jednání můžete Vašemu insolvenčnímu správci položit veškeré dotazy týkající se Vašeho oddlužení a připravit se na přezkumné jednání.

Na tuto schůzku si připravte Váš občanský průkaz, výplatní pásky, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, smlouvu o důchodu, rodné listy dětí, rozsudky o výživném, výpis z bankovního účtu s aktuálním zůstatkem, znalecké posudky nemovitostí, rozhodnutí o exekuci a všechny podstatné dokumenty, které jste nedoložili spolu s insolvenčním návrhem soudu.

Předmětem jednání je také vytvoření (potvrzení) soupisu majetku dlužníka, případně výpočet, zda má dlužník nárok na splátkový kalendář.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

obr. 2: ukázka usnesení o úpadku, 2. str.

Účast dlužníka na přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nutná. Koná se u soudu a o termínu, čase a místě informuje soud v usnesení o úpadku (podtrženo na obr. 1).

Do konání přezkumného jednání je nutné předložit soudu:

- seznam přihlášených pohledávek
- soupis majetkové podstaty
- zprávu o hospodářské situaci dlužníka,

které insolvenční správce připraví.

Do data odevzdání těchto dokumentů, které je také určeno ve Vašem usnesení o úpadku (podtrženo na obr. 2), se můžete vyjádřit k přihlášeným pohledávkám věřitelů, které naleznete elektronicky v Insolvenčním rejstříku na webu www.justice.cz u Vašeho jména v oddíle P - přilášky. Vaše vyjádření můžete zaslat na e-mailovou adresu ins. správce info@akpavlis.cz spolu s doložením podstatných dokumentů dokládající Vaše vyjádření.

Důvod popření pohledávky je například omylné přihlášení věřitelem, pohledávka již byla uhrazena (v takovém případě doložte doklad o zaplacení) a podobně.

Splátkový kalendář

Po vydání usnesení soudu, ve kterém schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, jste povini poukázat část Vašeho příjmu na oddlužení. Proto po vydání splátkového kalendáře soudem informujte zaměstnavatele, aby srážku v dané výši odváděl na Váš účet spravovaný insolvenčním správcem, jehož číslo je uvedené ve zprávě o hospodářské situaci dlužníka.

Pokud pobíráte důchod, Česká správa sociálního zabezpečení bude srážku zasílat za Vás a Vám přijde čistý příjem.

V jiném případě (nezaměstnanost, zjedodušení administrativy, ...) zařiďte, aby srážka měsíčně na Váš účet určený pro oddlužení přicházela. Platbu můžete poukazovat i Vy sami.

V případě smlouvy o důchodu nechť plátce zasílá měsíční platbu taktéž na Váš účet zmíněný výše.

Výpočet měsíční srážky

kalkukacka1.jpg

Výše měsíční srážky se vypočítá snadno dle kalkulátoru na tomto webu. (Obr. 3)

Například pokud je Vaše čistá mzda 15.000,- Kč měsíčně, máte manželku a jedno dítě (počet vyživovaných osob má vliv na základní minimum, které Vám má po odečtění srážky zůstat), pak bude měsíční splátka ve výši 3.934,- Kč (a Vám zůstane 11.066,- Kč). Za 5 let tak splatíte 236.040,- Kč.

Celková splátka za 5 let musí přesahovat alespoň 30% součtu Vašich pohledávek. Pokud je to méně, pak můžete svůj čistý příjem doplnit příjmem dle smlouvy o důchodu.

Pokud však 60 měsíčních splátek nepokryje aspoň 30% Vašich pohledávek, může soud rozhodnout o zpeněžení Vašeho majetku a nebo rozhodnout o konkursu.

Rozhodnutí o konkursu může soud vydat i v případě neplnění splátkového kalendáře v průběhu dříve schváleného oddlužení.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz