Insolvenční řízení

Jste-li účastníkem insolvenčního řízení, spravovaného insolvenčním správcem JUDr. Martinem Pavlišem, je možné se na insolvenčního správce obrátit telefonicky, e-mailem či si sjednat osobní schůzku v advokátní kanceláři.

Právní služby

Poskytování právních služeb ve všech oborech práva se zaměřením na insolvenční, občanské, obchodní, rodinné a trestní právo. Smlouvy, převody nemovitostí, ověřování podpisů, návrhy na povolení oddlužení, vymáhání pohledávek.

Osobní schůzka

Termín osobní schůzky lze dojednat na telefonním čísle 469 811 100 nebo e-mailem na adrese info@akpavlis.cz. Jednání se konají (pokud není domluveno jinak) v sídle advokátní kanceláře v Hlinsku, Wilsonova ulice č.p. 368.

Odměna

Odměna za poskytování právních služeb je účtována buď na základě dohody s klientem, jako tzv. smluvní odměna (ať již jako hodinová sazba, či jako odměna paušální), nebo jako odměna zákonná v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Odměna je zásadně domlouvána individuálně dle náročnosti poskytované právní služby.

Odměna za obecnou právní konzultaci za každou započtenou půlhodinu činí 1.000,- Kč vč. DPH (tedy 826,- Kč + DPH v zákonné výši).

Platba se uskutečňuje hotově ihned po skončení konzultace, není-li dohodnuto jinak.

Informace pro spotřebitele

Spotřebitel má na základě zákona č. 634/192 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb. Toto odstoupení od smlouvy je nutné zaslat poskytovateli služby písemně.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb advokátem je věcně příslušná Česká advokátní komora (www.cak.cz).


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz